Hvem er vi?

Scribe - grafisk fasilitering som virkemiddelMinds On ble etablert i 2003 som et alternativ til tidkrevende analyse-, strategi-, utviklings- og implementeringsprosesser.

Menneskene bak Minds On kan skilte med bred forretningsforståelse kombinert med spisskompetanse på utforming, tilrettelegging og gjennomføring av akselererte samhandlingsprosesser.

I tillegg til å være en virksomhet er Minds On også en del av et internasjonalt ressursnettverk innenfor fasilitering av akselererte samhandlingsprosesser.