"FacilitateIt" - Fasiliteringskurs

Kurset er tilrettelagt både for nye fasilitatorer og for mer erfarne fasilitatorer som ønsker å tilegne seg et metodeverk med tilhørende verktøykasse.

Praktiske detaljer

Sted: Minds On, Vibes gate 17, Oslo

Tid: Vi arbeider fra kl. 09:00 til 17:00 begge dagene. Beregn 1,5-2 timer forberedelsesarbeid mellom dag 1 og 2.

Pris: NOK 11.200,- . I prisen er det inkludert kursmateriell og en god lunsj begge dagene.

Påmelding: Kursdager og registrering på neste side.

Antall deltakere: For at hver deltaker skal få fullt utbytte av kurset er antall deltakere per kurs begrenset til 12 personer.

Kursledere: Hilde Rydning og Andor Gregorics Jr. Begge kursledere er sertifisert av International Association of Facilitators (IAF).

 

Om kurset

Målet med kurset er å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter innenfor fasilitering slik at du kan tilrettelegge og gjennomføre effektive, resultatorienterte møter og gruppesamlinger.

Kurset er tilrettelagt slik at det understøtter IAF sine krav til grunnleggende kompetanser for fasilitatorer.

Etter endt kurs vil du:

  • Ha innsikt i fasilitering som fagområde og fasilitatorrollen som kompetanseområde
  • Ha innsikt i metoder og verktøy for å tilrettelegge og gjennomføre resultatorienterte møter og gruppesamlinger
  • Ha ferdigheter i å håndtere rollen som fasilitator parallelt med gruppens utvikling
  • Ha praktisk erfaring i å benytte verktøy og teknikker for å fjerne hindre og legge tilrette for at deltakerne når sitt mål

Velkommen til to spennende dager!